Công thức Đạo Hàm Của Một Số Hàm Sơ Cấp

 

 (C là hằng số)

hoặchoặc hoặc , trong đó .[1*]

hoặchoặc hoặctrong đó .

hoặc

hoặc

hoặc

hoặc

[2*]

, trong đó sech x = 1/(cosh x).

,trong đó cosech x = 1/(sinh x).

 

 

 

 

 

 

 


[1*] Khác với hệ thống Châu âu, bên Hoa Kỳ hay một số nước thuộc Bắc Mỹ họ dùng thêm ký hiệu

sec x = 1/(cos x), cosec x = 1/(sin x).

 

      Ngoài ra, cách viết cho một số hàm sơ cấp cũng có sự khác biệt trong ký hiệu:

tan x = tg x

cot x = cotg x

arctan x = arctg x

arccot x = arccotg x

 

[2*] Định nghĩa hàm hyperbolic

           

 

     

 

 

 

 

Từ định nghĩa hàm sinh x và cosh x, ta tìm được:

           

           

           

 

Copyright 2005- http://toantructuyen.seriesmathstudy.com.  All rights reserved.  Contact us. 
Ghi rõ nguồn "http://toantructuyen.seriesmathstudy.com" khi bạn đăng lại thông tin từ website này.